......................................................................................................................................................................................................................
La Seu, Palma de Mallorca 2010

La Seu, Palma de Mallorca 2010

HV#78228301

La Seu, Palma de Mallorca 2010

La Seu, Palma de Mallorca 2010

HV#782937

La Seu, Palma de Mallorca 2010

La Seu, Palma de Mallorca 2010

HV#782928

Sant Francesc, Palma de Mallorca 2010

Sant Francesc, Palma de Mallorca 2010

HV#782907

Parlament, Palma de Mallorca 2010

Parlament, Palma de Mallorca 2010

HV#782997

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782279

Jugendstilfassade, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Jugendstilfassade, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782986

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782914

City Cafeteria, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

City Cafeteria, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782985

Passeig des Born, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Passeig des Born, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782949

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782255

Passeig des Born, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Passeig des Born, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782953

Passeig des Born, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Passeig des Born, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782955

Placa Joan Carles I, Palma de Mallorca 2010

Placa Joan Carles I, Palma de Mallorca 2010

HV#782264

Passeig des Born, Palma de Mallorca 2010

Passeig des Born, Palma de Mallorca 2010

HV#782970

Placa Porta Santa Catalina, Palma de Mallorca 2010

Placa Porta Santa Catalina, Palma de Mallorca 2010

HV#782259

Placa de la Reina, Palma de Mallorca 2010

Placa de la Reina, Palma de Mallorca 2010

HV#782947

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782973

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782980

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782979

Passeig des Born, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Passeig des Born, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782956

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782280

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782913

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782998

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782922

Innenhof, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Innenhof, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782920

Koenigsgarten, Hort del Rei, Palma de Mallorca 2010

Koenigsgarten, Hort del Rei, Palma de Mallorca 2010

HV#782943

Avinguda Antoni Maura, Palma de Mallorca 2010

Avinguda Antoni Maura, Palma de Mallorca 2010

HV#782941

Parc de la Mar, Palma de Mallorca 2010

Parc de la Mar, Palma de Mallorca 2010

HV#782923

La Seu, Palma de Mallorca 2010

HV#78228301

La Seu, Palma de Mallorca 2010

HV#782937

La Seu, Palma de Mallorca 2010

HV#782928

Sant Francesc, Palma de Mallorca 2010

HV#782907

Parlament, Palma de Mallorca 2010

HV#782997

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782279

Jugendstilfassade, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782986

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782914

City Cafeteria, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782985

Passeig des Born, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782949

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782255

Passeig des Born, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782953

Passeig des Born, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782955

Placa Joan Carles I, Palma de Mallorca 2010

HV#782264

Passeig des Born, Palma de Mallorca 2010

HV#782970

Placa Porta Santa Catalina, Palma de Mallorca 2010

HV#782259

Placa de la Reina, Palma de Mallorca 2010

HV#782947

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782973

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782980

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782979

Passeig des Born, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782956

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782280

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782913

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782998

Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782922

Innenhof, Altstadt, Palma de Mallorca 2010

HV#782920

Koenigsgarten, Hort del Rei, Palma de Mallorca 2010

HV#782943

Avinguda Antoni Maura, Palma de Mallorca 2010

HV#782941

Parc de la Mar, Palma de Mallorca 2010

HV#782923

La Seu, Palma de Mallorca 2010
La Seu, Palma de Mallorca 2010
La Seu, Palma de Mallorca 2010
Sant Francesc, Palma de Mallorca 2010
Parlament, Palma de Mallorca 2010
Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Jugendstilfassade, Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Altstadt, Palma de Mallorca 2010
City Cafeteria, Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Passeig des Born, Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Passeig des Born, Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Passeig des Born, Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Placa Joan Carles I, Palma de Mallorca 2010
Passeig des Born, Palma de Mallorca 2010
Placa Porta Santa Catalina, Palma de Mallorca 2010
Placa de la Reina, Palma de Mallorca 2010
Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Passeig des Born, Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Innenhof, Altstadt, Palma de Mallorca 2010
Koenigsgarten, Hort del Rei, Palma de Mallorca 2010
Avinguda Antoni Maura, Palma de Mallorca 2010
Parc de la Mar, Palma de Mallorca 2010